Hitta rätt uppfödare

Du som har bestämt dig för att köpa en hundvalp och som har hittat en ras du gillar, du kanske nu funderar över var du ska köpa denna hund? Att gå till en uppfödare är det allra bästa, eftersom att det garanterar en hel del så att säga. På samma sätt som du kan jämföra casinon här, jämför även olika uppfödare. En hund är en levande varelse som du kommer att ha i många år framöver. Det är mycket viktigt att du tar reda på så mycket du kan om rasen i sig. Det gäller då som dess egenskaper, vad du behöver göra för att din hund ska må bra och skötsel med mera. Det är inte fel att gå med i en rasklubb utöver att gå med i SKK. Via en rasklubb kan du komma i kontakt med uppfödare av den ras du vill köpa.

Det är bra att besöka flera olika uppfödare av rasen. Se till att ställa så många frågor du bara kan.

Uppfödaren kan aldrig garantera på vilket sätt din valp kommer att utvecklas eller hur den kommer bli. Det då alla hundar är individuella. Det du däremot kan få är bra information, då de har en genuin kunskap om rasen de föder upp samt att det ofta är ok att ha fortsatt kontakt med sin uppfödare efter man har tagit med sig valpen hem, för att få goda råd under hundens uppväxt.

Undvik oregistrerade valpar

Det förekommer väldigt ofta att man på nätet kan köpa valpar som inte är registrerade. Det innebär att de saknar stamtavla. Ofta är de billigare då med än vad en registrerad valp med stamtavla är. MEN, du har då inte en aning om valpens bakgrund eller härkomst. Det är svårt då att veta om det är en renrasig hund eller om det förekommit inavel.

De personer som föder upp och säljer dessa valpar tar ofta inget ansvar över de valpar som de säljer samt att de följer inte de råd och regler som Svenska Kennelklubben har kring hunduppfödning. För dig så kan det innebära att du får en valp med bakomliggande sjukdomar eller på annat vis inte borde ha kommit till världen. Du bör därför ALDRIG köpa en valp som inte är id-märkt, veterinärbesiktigad, vaccinerad, registrerad i SKK samt har en stamtavla som är utfärdad av SKK. Valpen får absolut inte heller vara under 8 veckor gammal.

Köp bara via uppfödare

Säkraste valpköpet gör du genom att köpa genom en SKK-registrerad uppfödare. Det finns inga garantier att en sådan valp är friskare, men här har uppfödaren ett ansvar att hjälpa dig om något inträffar, samt att de har en dolda fel försäkring som är till för att täcka kostnader som kan uppstå om något är fel på valpen eller om något inträffar.

SKK:s regler som uppfödare som är anslutna dit ska följa:

  • Följa de riktlinjer för rasen som finns hos SKK.
  • Leverera, vaccinerad, ID-märkt och veterinärbesiktigad hund.
  • Att inte leverera en valp före 8 veckors ålder.
  • Att leverera valpen tillsammans med Köpeavtal från SKK.
  • Att leverera valpen tillsammans med Registreringsbevis (Stamtavla).
  • Att följa rasens hälsoprogram.
  • Att alltid lämna sanningsenliga uppgifter.
  • Att se till att valpen har fått en bra uppväxt under de 8 veckor de varit hos uppfödaren.

Följer uppfödaren inte dessa punkter så kan han eller hon uteslutas ur SKK.

En oregistrerad valp räknas som en blandras, även om det är bara en enda ras i den. Du blir då mycket begränsad i vad du kan göra med din hund. En hund utan stamtavla får du inte tävla med eller ställa ut eller delta med i olika prov som arrangeras av hundklubbar.

Uppfödaren bör alltid låta dig komma hem till dem för att se valparna samt möta valparnas mamma. Acceptera inte att mötas ute någonstans och betala aldrig någon handpenning innan du träffat valpen eller uppfödaren.

Seriösa uppfödare hittar du enklast via rasklubbar. Sedan finns det även kennlar på nätet, samt att du via SKK kan hitta uppfödare av din ras. 

Bra frågor att ställa till uppfödaren

Det är alltid bra att ställa en massa frågor då du besöker uppfödaren. Här nedan är några bra frågor du kan ställa, men lägg gärna till egna.

• Får du med ett registreringsbevis från SKK (valpens ID-handling, stamtavla)
• Hur är valpen ID-märkt (chip eller tatuering)
• Är valpen besiktigad av veterinär före leverans (intyg får ej vara äldre än sju dagar)
• Använder uppfödaren SKKs köpeavtal (läs det finstilta på baksidan)
• Valpens försäkring (vilket försäkringsbolag, är detta ordnat före leverans)
• Vad gör uppfödaren med valparna före leverans (har valparna t ex åkt bil)
• Har uppfödaren återkommande valpträffar
• Be att få träffa mamman till valparna, gärna före valpningen
• Pappans temperament, hur är det?
• Har föräldrarna haft valpar tidigare
• Vad har de för meriter
• Mentalitet på deras tidigar avkommor
• Hur har rasen det avseende höfter, armbågar och ögon
• Får du själva välja valp i kullen
• När får du hälsa på valparna
• Råd om hane eller tik
• Hur många gånger är valpen avmaskad
• Är valpen vaccinerad vid leverans
• Hur gammal är valpen vid leverans
• Köpeskilling och handpenning

1 Feb 2021